Splošni pogoji
Za prodajo blaga in storitev podjetja MaTisk, Domžale veljajo izključno naši pogoji dobave in plačila. Le-ti veljajo za sprejete s pismenim naročilom kupca. Nabavni pogoji naročnika nas ne zavezujejo, tudi, če ne nasprotujemo. To velja tudi za ustne in telefonske dogovore in izjave vseh vrst. Naša ponudba je namenjena izključno pravnim osebam. Privatne prodaje ni. Ne poslujemo z gotovino, le preko TRR.

Cene 
Vse cene so FCO naše skladišče ali po dogovoru brez davka na dodano vrednost (DDV) v eurih (EUR). Veljajo do konca leta 2018.


Naročila

Naročilnica mora vsebovati vse zakonsko določene elemente, za pravilnost podatkov odgovarja naročnik. Pomanjkljivo izpolnjenih naročilnic ne sprejemamo. Posamezni artikli manjše vrednosti morajo presegati neto vrednost 30,00€.


Dobava

Dobava poteka načeloma iz našega skladišča. Pošiljamo in pakiramo po najboljši presoji. Poškodbe blaga pri transportu kupec rešuje s transporterjem (hitra dostava, pošta, železnica, itd.). Stroške pošiljanja zaračunavamo posebej. Za obračun so merodajni naši podatki o količini in teži.


Dobavni rok

Načeloma je rok dobave po dogovoru. V primeru, da naročenega blaga ne uspemo izdobaviti v dogovorjenem roku, velja dodatni rok po 105. členu OZ.


Reklamacije

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga, samo s priloženim reklamacijskim zapisnikom, lahko pa jo tudi zavrnemo, če ugotovimo, da so bili reklamirani artikli poškodovani po naši odpremi. Reklamacijo za blago, ki smo ga za kupca tudi potiskali, upoštevamo kot navadno blago. Ne sprejemamo pa reklamacij, čeprav upravičenih, za blago, ki ga je kupec dotiskal sam.


Vzorci

Pri naročilu vzorcev pod 100,00€ zaračunavamo dodatnih 10,00€ in stroške pošiljanja. Če vzorcev kupec ne vrne, si pridružujemo le-te po 30 dneh zaračunati


Rok plačila - popusti

Rok plačila je 30 dni razen, če je s pogodbo predčasno drugače določeno. Za plačilo blaga po predračunu priznamo 3% popusta. Za zamujeno plačilo zaračunavamo z zakonom določene zamudne obresti. Dobavljeno blago ostaja naša last dokler ni v celoti plačano.


Sodna pristojnost

Vse spore rešujemo sporazumno, če to ni možno, je pristojno Gospodarsko sodišče v Ljubljani